1

بولدوزر  155 و 275

 19 دستگاه

2

گريدر

16 دستگاه

3

لودر

18 دستگاه

4

بيل مكانيكي

دستگاه

5

غلطك ويبره

 50 دستگاه

6

دريل واگن

دستگاه

7

كاميون وكمپرسي

 150دستگاه

8

تریلر و تانکر آبپاش

 12 دستگاه

9

دامپ تراک

 10 دستگاه