1

تریلر 6

2

خاور سوخت 8

3

مینی بوس 7

4

وانت مزدا و نیسان و پیکاپ و سواری 40

5

 برج نوری 4

6

کمپرسور باد 4